!!! UWAGA  !!!

Od dnia 05 maja do biura i kasy GZK wchodzimy zachowując następujące zasady:

1. Dezynfekcja rąk przy drzwiach wejściowych .

2. Maseczka ochronna obowiązkowa i ewentualnie rękawiczki.

3.Zachowanie bezpiecznej odległości.

4. Do kasy wchodzimy pojedynczo.

5. Pracownik GZK odnotowuje pobyt : Imię nazwisko, datę i godzinę.