Informuję odbiorców wody z terenu gminy Wisznice, że w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wisznice - stacja ujęcia i uzdatniana wody w Wisznicach, oczyszczalnia ścieków etap II"  realizujemy modernizację stacji uzdatniania wody w Wisznicach. W związku z powyższym okresowo, w czasie koniecznym wszyscy mieszkańcy będą zaopatrzeni w wodę z jednego ujęcia w Horodyszczu. Pełna treść ogłoszenia - załącznik.pdf