Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 16.09.2021

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr: LU.RZT.70.267.2021.DR została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wisznice na okres 3 lat.

1.      Załącznik

2.     Taryfy obowiązujące od dnia 16.09.2021 po uwzględnieniu dopłat do ceny każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 10 września 2021 r.

 

LP

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena brutto (do zapłaty) w okresie od 16.09.2021 do 15.09.2022

1

Cena wody zł/m3

2,41 zł

2

Stawka opłaty abonamentowej

2,59 zł

3.

Cena usługi odprowadzania ścieków zł/ m3

4,70 zł