Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach i n f o r m u j e,

 że w dniach  02 .02. 2021r19.02.2021r. planuje się wymianę zasuw sekcyjnych na sieciach wodociągowych wodociągu Wisznice i Horodyszcze pełna treść ogłoszenia w załączniku pdf