Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wisznice - stacja ujęcia i uzdatniania wody w Wisznicach, oczyszczalnia ścieków - etap II"   - Skan w załączniku

Link do przetargu BIP