Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach informuje,  że w dniach 22.02.2021-23.02.2021r od godziny 8.00 do godziny 16.00 planuje się wymianę zasuw sekcyjnych na sieciach wodociągowych wodociągu Wisznice  -   Ogłoszenie w załączniku